Jaroslav Šafránek

 


(1890-1957)
“Tak, jako se stal rozhlas kulturní nezbytností každého státu, tak také rozjev si dobývá významnějšího postavení. Z toho čerpáme jistotu o brzkém příchodu československé televize.”

Průkopník české televize a zakladatel fyzikálního ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. PhDr. Jaroslav Šafránek se narodil 23. května 1890 v Plzni v chudé rodině krejčího. Studia zahájil na českém gymnáziu v Plzni. Po maturitě začal roku 1909 studium na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Vybral si matematiku a fyziku. V roce 1914 obhájil dizertační práci a promoval na doktora filozofie. V letech 1922 a 1923 vědecky pracoval na univerzitě ve Štrasburku na problému magnetických vlastností slitin chromu a niklu. V roce 1927 habilitoval z experimentální fyziky. V témže roce byl jmenován docentem experimentální fyziky. V roce 1929 se začal zabývat televizí a již v roce 1935 navrhl a zhotovil první fungující československé televizní zařízení. A to za zcela nevyhovujících podmínek ve fyzikálním ústavu Karlovy univerzity a svém kabinetu. Je také autorem první české knihy “Televize” z roku 1936. Ve fyzikálním ústavu působil až do uzavření škol Němci v roce 1939. Za války působil jako středoškolský profesor. V lednu 1946 byl jmenován řádným profesorem lékařské fyziky na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Plzni, kde začal budovat fyzikální ústav. Později byl zvolen děkanem a v roce 1955 se stal vedoucím katedry lékařské fyziky fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a přednostou fyzikálního ústavu. Šafránkovo vědecké dílo zahrnuje na 60 publikací a 15 patentových přihlášek. Šafránek je také autorem řady praktických přístrojů a metod, např. pro československou armádu. Byl zaníceným bojovníkem proti kouření a působil i v pěveckém spolku "Hlahol".

Jeden z významných objektů Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni nese název "Šafránkův pavilon".

Prof. PhDr. Jaroslav Šafránek zemřel 22. srpna 1957.

zpet.gif (1418 bytes)obsah.gif (1894 bytes)dale.gif (1388 bytes)