Josef Svatopluk Presl

 

Jan Svatopluk Presl se narodil 4. 9. 1791 v Praze. Studoval medicínu a přírodní vědy na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Studium ukončil v roce 1816 jako doktor lékařských věd, lékařskou praxi však nikdy nevykonával. Od roku 1818 přednášel přírodní vědy na lékařské fakultě, v roce 1819 přednášel v Olomouci. V roce 1820 byl jmenován profesorem přírodopisu na pražské univerzitě, kde přednášel zoologii a mineralogii.

Jan Svatopluk Presl je autorem odborné české přírodovědecké terminologie v mnoha oborech – v botanice, chemii, zoologii, mineralogii, geologii, paleontologii. Zasloužil se o rozpracování českého chemického názvosloví – této problematice věnoval spisy Lučba čili chemie zkusná a Nerostopis. Navrhl názvy prvků a podvojné názvy anorganických sloučenin. Je autorem přípon - zakončení přídavných jmen v odborných názvech. Při vytváření nových českých názvů jednotlivých přírodnin používal latinských, německých a ruských názvů. Presl je například autorem slov tuleň, vorvaň, mrož, kyslík, vápník, draslík, cínovec, kazivec, živec. Všechny jeho návrhy se však neujaly. Úsměvně v dnešní době například působí české názvy kaktusů. Později názvosloví upravoval zejména Vojtěch Šafařík, Alexandr Sommer-Batěk a Emil Votoček.

Zabýval se i dějinami vědy, propagoval očkování, sepsal první českou zoologickou učebnici Ssavectvo, publikaci Nerostopis čili Mineralogie, který byl první českou učebnicí mineralogie, a dvousvazkový Všeobecný rostlinopis. V roce 1819 vydal Jan Svatopluk Presl spolu se svým bratrem Karlem Bořivojem Preslem knihu Flora Čechica v latině. Jsou zde uvedeny vlastní nálezy planých českých rostlin i nálezy ostatních botaniků. Jedná se celkem o 1498 druhů rostlin. V roce 1820 vydal Presl Rostlinář, který obsahoval i pravidla tvoření českých rodových jmen rostlin a také terminologii organické chemie. Od roku 1821 rovněž vydával první česky psaný vědecký časopis Krok.

Také se aktivně účastnil politického života, v revolučním roce 1848 byl delegátem Slovanského sjezdu. J. S. Presl byl také jedním ze zakladatelů Vlasteneckého muzea v Čechách a Matice české.

Jan Svatopluk Presl zemřel 6. 4. 1849 v Praze.

* * * 

Zdroje:
http://www.volny.cz/michal_bachman/pres.htm
http://www.natur.cuni.cz/~mmuzeum/muzeum/portrety/presl.html
http://www.prazskestezky.cz/barrande/bio.html
http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=9&name=PRESL+JAN+SVATOPLUK
 

Rudolf Zahradník Přehled článků Karel Bořivoj Presl