Karel Václav Klíč

Karel Klíč se narodil 30. 5. 1841 v Hostinném. Byl významným vynálezcem v oboru tiskových technik a věnoval se hlavně technice tisku z hloubky.
Od mládí byl výtvarně nadán. Ve 14 letech začal studovat na malířské akademii v Praze, pro tvorbu karikatur rakouských ministrů však musel školu opustit. Studium dokončil až v roce 1862.

Jeho otec byl chemik a výrobce barev a tak v Brně spolu založili fotoateliér.
Z Karla Klíče se stal brzy vynikající výtvarník. Pracoval v Budapešti, ve Vídni a stále více se věnoval otázkám reprodukční techniky.

Svých velkých znalostí a zkušeností z litografické dílny i z ateliéru pak využil při vynálezu heliogravury - tisku z hloubky leptané měděné desky ozrněné asfaltem. Napadlo ho měděnou destičku pokrytou souvislou jemnou vrstvou asfaltového prášku zahřát nad plamenem. Prášek se přitavil, vynálezce na něm vyleptal obraz a tak svou první heliogravuru mohl vytisknout.

Roku 1890 ve svém závodě v Anglii nahradil Klíč měděnou desku měděným válcem, umožňujícím mnohem rychlejší tisk. Na vyleptané válce se nanášela barva, jejíž přebytek stíralo ostří ocelového nože. Tak vznikl další jeho vynález - rotační stírací hlubotisk, dodnes nejdokonalejší reprodukční technika kreseb, obrazů a fotografií.

Je rovněž znám i svými karikaturami, vydavatelskou činností a rozsáhlou malířskou tvorbou.

Karel Klíč zemřel 16. 11. 1926 ve Vídni.
Přehled článků