Zvuk a střela


Když posádka Vernovy dělové střely vzlétla k Měsíci, byla překvapena tím, že neslyšela výstřel obrovského děla, které ji vymrštilo ze své hlavně. Ale jinak to ani nemohlo být. Ať byl výbuch jakkoli silný, šířil se zvuk jím způsobený vzduchem (jako každý zvuk) rychlostí pouhých asi 340 m/sec, kdežto střela se pohybovala rychlostí 11 000 m/sec. Je pochopitelné, že zvuk výstřelu nemohl k uším cestovatelů dorazit, protože střela jej předhonila.

Předchozí řádky jsou však platné za jednoho předpokladu, že střela dosáhne požadované rychlosti okamžitě. To však ani v tomto případě není možné.

A jak je to se skutečnými střelami: pohybují se rychleji než zvuk, nebo je naopak zvuk předbíhá a varuje před blížící se smrtí?

762x54r.jpg (6752 bytes)
(převzato z http://www.military.cz/)

Dnešní pušky udělují střelám rychlost téměř třikrát větší, než je rychlost zvuku ve vzduchu, přibližně 900 m/sec (rychlost zvuku při 0 °C je 332 m/sec). Zvuk se sice šíří rovnoměrně, kdežto rychlost střely se zmenšuje, ale přece jen letí střela po většinu své dráhy rychleji. Z toho vyplývá, že kdybyste při nějaké přestřelce slyšeli výstřel nebo hvízdnutí kulky, nemusíte už mít obavy; tato kulka vás už minula. Střela předbíhá zvuk výstřelu a zasáhne oběť dříve, než zvuk dospěje k jejím uším.

zpet.gif (1418 bytes)obsah.gif (1894 bytes)dale.gif (1388 bytes)