Co je větší?


klam1.gif (5098 bytes)

Která elipsa na obrázku je větší? Dolní, nebo vnitřní nahoře? Je opravdu těžké se zbavit dojmu, že dolní je větší. Ve skutečnosti jsou obě stejné a jen větší opsaná elipsa vytváří klamný dojem, že elipsa v ní uzavřená je menší než dolní. Iluze je ještě zesílena tím, že obrázek nám nepřipadá jako dvourozměrný, ale jako trojrozměrný nákres jakéhosi vědra. Elipsy si mimovolně přeměňujemeperspektivně zkreslené kružnice a postranní přímky jako stěny nádoby.

zpet.gif (1418 bytes)obsah.gif (1894 bytes)dale.gif (1388 bytes)