Pěna a technika


Je známo mnoho způsobů, jak lze v hutním průmyslu obohacovat rudy, tj. zvyšovat její cenné složky. Ten, kterým se teď budeme zabývat, se nazývá flotace (plavení). Je jedním z nejúčinnějších a používá se ho s úspěchem i tam, kde mnohé metody selhávají.

flotace.jpg (5697 bytes)

Podstata flotace spočívá v tom, že jemně rozmělněná ruda se dá do nádrže obsahující vodu a olejovité látky, které jsou schopny potáhnout částice minerálu jemnými blankami, které voda nesmáčí. Do směsi se pak prudce vhání proud vzduchu, takže se vytvoří množství malých bublinek, pěna. Přitom se částice rudy – pokryté tenkou olejovou vrstvou – dostanou do styku s blankou vzduchové bublinky, přilnou k ní a bublinka je vynese , jako balon vynáší vzhůru gondolu. Částice hlušiny nejsou olejovou látkou potaženy, k bublinkám nepřilínají, a proto zůstávají v kapalině. Za povšimnutí stojí, že bublinka má mnohem větší objem než částečka rudy, a proto na ni působí dostatečně velký vztlak, aby mohla vynést zrníčka rudy k hladině. Nakonec se téměř všechny částice užitkového minerálu octnou v pěně na hladině kapaliny. Pěna se sbírá a jde k dalšímu zpracování, kde se získává tzv. koncentrát, který pak obsahuje mnohem, více užitkového minerálu než původní ruda.

zpet.gif (1418 bytes)obsah.gif (1894 bytes)dale.gif (1388 bytes)