Co je tření?


skiing.jpg (4410 bytes)

Proč se zastavíme na kole, když přestaneme šlapat? Proč se přestane kutálet míč? Proč se lyžař na rovině zastaví? Proč se zastaví puk na ledě? Co nutí tato všechna tělesa, pohybující se po povrchu, zastavit se? Jsou to třecí síly, které vznikají při pohybu jednoho tělesa po povrchu druhého.

Třecí síly však nevznikají jen za pohybu. Jistě jsme každý již někdy posouvali kusem nábytku. Víme tedy, jak těžké je např. pohnout skříní.

Třecí síly také vznikají, když tehdy, když se těleso odvaluje, kutálí. To je však jiný fyzikální jev, tady se jedná o tření valivé, na rozdíl od tření smykového. Také asi tušíme, že tření valivé je menší než smykové, protože např. kulička se dokutálí mnohem dále než se posune např. kostka cukru.

Jsou případy, kdy tření je velmi malé: saně velmi lehce kloužou po sněhu a brusle po ledě ještě snadněji. Na čem závisí třecí síly?

Jednoznačně na síle, která těleso přitlačuje na plochu. Je zcela lhostejné, zda tato síla vyjadřuje hmotnost tělesa nebo je to nějaká vnější síla. Jestliže se síla přitlačující těleso k ploše zvětší např. 2x, také třecí síla se 2x zvětší.

Podstatně menší vliv má rychlost pohybu a už žádný velikost plochy.

Přece však na něčem ještě musí záležet. Vždyť jinak se např. pohybují brusle po sněhu a jinak po dřevě. Podstatnou úlohu totiž hrají vlastnosti obou materiálů – materiálu, ze kterého je pohybující se těleso i materiál, po kterém se toto těleso pohybuje. To vyjadřuje tzv. součinitel tření. Ten je mezi kovem a dřevem 0,5 a mezi ocelí a ledem pouhých 0,027.

Na závěr ještě jednu poznámku.Pohnout tělesem je trochu těžší než jím pak pohybovat dále. Je to proto, že při uvedení tělesa do pohybu musíme překonat tření za klidu, které je asi o 20—30 % větší než na pohybu: to znají všichni řidiči, kteří někdy dostali smyk.

zpet.gif obsah.gif (1894 bytes)dale.gif