Uzvedneme 1 tunu?


Může člověk zvednout 1 tunu? Může přeštípnout silný ocelový drát? Ano, může. To věděli lidé už v pravěku, když používali páku ke zvedání předmětů. Takto můžeme vlastní silou zvednout třeba kámen, který váží několik tun. Stačí páku opřít (položit) blízko jednoho konce na nějakou podložku (kámen, cihlu). Ten se pak stane bodem otáčení. Na tuto páku pak působí 2 momenty sil. Co jsou zač tyto momenty? Moment síly dostaneme, když vynásobíme působící sílu vzdáleností od bodu otáčení. V tomto případě je to síla naší ruky násobená délkou páky k místu otáčení. Na druhé straně od bodu otáčení působí druhý moment sil, jehož velikost je dána hmotností zvedaného břemene a jeho vzdáleností k bodu otáčení. Abychom břemeno udrželi zvednuté, musí být oba momenty stejné. Když chceme břemeno zvednout, musíme vyvinout moment větší. Když tedy například délka jednoho konce páky je 1,5 m a druhého jen 10 cm znamená to, že rameno páky, na které působíme svoji silou je 15x delší než rameno s břemenem. Aby byly momenty stejné stačí, budeme-li působit na páku silou 15x menší. Jestliže bychom tedy například tlačili páku na delším konci silou 100 N (nebo dali závaží 10 kg), na druhém konci bychom zvedli siláka vážícího 150 kg! Samozřejmě, pokud by se tyč neohnula nebo nepraskla. Jistě si domyslíme, že kdyby kratší konec páky byl dlouhý jen 1,5 cm, pak bychom zvedli i tu 1 tunu zmiňovanou v úvodu. Koneckonců páky máme doma všichni, i když třeba v jiné podobě: kleště, nůžky, louskáčky na ořechy a koneckonců také klika u dveří není nic jiného než páka.

paka.gif (8636 bytes)


zpet.gif obsah.gif (1894 bytes)
dale.gif