Vypařují se pevné látky?


Když mluvíme o tom, že se cosi vypařuje, zpravidla myslíme vypařování kapaliny. Mohou se však vypařovat i pevné látky? Ano mohou, říká se tomu sublimace.

Příkladem pevné látky, která se vypařuje je naftalín. Naftalín se taví při 80°C a vypařuje při pokojové teplotě. Právě pro tuto vlastnost se používal na ničení molů. Oděvy, zavřené ve skříni prosáknou naftalínovými parami a vytvoří tak prostředí pro moly nesnesitelné. Každá pevná látka, která voní, do značné míry sublimuje. Pocit vůně totiž vytvářejí molekuly, které se “odtrhly” od látky a vnikly nám do nosu. Často se však vyskytují látky, které sublimují tak málo, že to ani běžně nelze pozorovat. V podstatě se však každá libovolná látka vypařuje, včetně kovů. Ve většině případů nelze sublimaci teplotou zvýšit, protože látky se dříve roztaví. Mezi běžné látky, které se vypařují, patří led. To ví všechny hospodyňky, které suší prádlo venku. Pokud je mráz, voda nejprve zmrzne na led, který se postupně vypařuje a prádlo uschne.

icecube3.jpg (14825 bytes)

zpet.gif obsah.gif (1894 bytes)dale.gif