Železná pára a pevný vzduch


kov.jpg (4316 bytes)

Podivná kombinace slov? Ne, není to žert, železná pára i pevný vzduch existují, i když ne za běžných podmínek.

Jaké jsou to podmínky? Stav látky určují podmínky dvě: tlak a teplota.

Jsme zvyklí žít v relativně málo se měnících podmínkách. Tlak vzduchu se pohybuje v hranicích několika procent okolo 1 013 hPa, teplota vzduchu obvykle nevybočuje z rozmezí –30 °C až +30 °C, což vzhledem k absolutní nule (-237 °C) je asi ±10 % střední hodnoty.

Je logické, že jsme si na tyto podmínky zvykli a se samozřejmostí mluvíme o tom, že železo je pevná látka a vzduch plyn. Je však třeba dodat, že jen za normálních podmínek.

Neboť, když ohříváme železo, začne se nejprve tavit a později i vypařovat. Když ochlazujeme vzduch, nejdříve zkapalní a pak ztuhne.

I když se většina z nás nesetkala s železnou parou a pevným vzduchem, jistě bez těžkostí uvěří, že libovolnou látku můžeme mít změnou teploty a tlaku v  pevném, kapalném i plynném skupenství. Vždyť jednu takovou látku, bez které by byl život na Zemi nemožný, každý z nás ve všech 3 skupenstvích už viděl. Ano, jde o vodu.

zpet.gif (1418 bytes)obsah.gif (1894 bytes)dale.gif