Jak na nízké teploty


 

cak38vev.jpg (2339 bytes)
(převzato z www.kovocas.cz/bomb.htm)

Velké snížení teploty lze dosáhnout dvěma hlavními způsoby. Oba jsou založeny na stejné myšlence: když chceme těleso ochladit, musí ztratit svoji energii.

Jak toho dosáhneme?

Jedním ze způsobů je udržení kapaliny ve varu bez dodávání tepla zvenčí. Abychom toho docílili, musíme nepřetržitě snižovat tlak. To má však své hranice: při určitém absolutním tlaku, stupni vakua, ani ty nejsilnější vývěvy už nebudou účinné. Co teď?

Celý vtip je v tom, že získanou kapalinou ochladíme plyn, který kondenzuje na kapalinu s nižší teplotou varu. Potom můžeme odsávat vzduch u této zkondenzované kapaliny. Tím dosáhneme ještě nižší teploty. Toto lze podle potřeby opakovat. Tak na konci předminulého století postupně zkapalnili etylén, dusík, vodík atd.

V technických zařízeních se na získávání nízkých teplot používá jiný způsob: plyn se nechá rychle rozpínat a vykonávat práci na úkor vnitřní energie. Je to podobné, jako když z bombičky prudce vypustíme oxid uhličitý: bombička se tak prudce ochladí, že nám na ní mohou přimrznou i prsty.

zpet.gif (1418 bytes)obsah.gif (1894 bytes)dale.gif (1388 bytes)