Odkud cvrká cvrčekNáš sluch rozliší poměrně snadno, když se např. silný zvuk ozve napravo nebo nalevo od nás, zato však často nedokáže určit polohu zdroje, pokud je přímo před námi nebo za námi. Často se nám zdá, že zvuk, který vznikl před námi, přichází ze zadu.

Pro názornost zavažme někomu oči a posaďme ho doprostřed. Potom se postavme tak, abychom byli ve svislé rovině procházející rnezi jeho očima, a cinkněme o sebe třeba dvěma lžícemi. Dotyčný má uhodnout, odkud zvuk přichází. Výsledek bude překvapující: lžíce o sebe udeřily v jednom rohu a zkoušená osoba ukazuje na opačnou stranu místnosti!

Když se od zmíněné roviny vzdálíme trochu na stranu, chyby už nebudou tak velké. Je to docela logické, protože bližší ucho zkoušeného slyší zvuk poněkud dříve a silněji, a tak lze lépe určit, odkud zvuk přichází.

cvrcek.gif (12840 bytes)

Uvedený pokus mimo jiné také vysvětluje, proč je tak těžké najít cvrčka cvrkajícího v trávě. Zvuk se ozve napravo od pěšinky asi dva kroky od nás. Když se tam však podíváme, nic nevidíme - a zvuk již přichází zleva. Otočíme hlavu doleva, ale zvuk přichází zase z nějakého dalšího místa. Ve skutečnosti však cvrček sedí na jednom místě a jeho změna místa je jen plodem naší fantazie, tedy sluchovýrn klamem. Příčina je v tom, že otáčením naší hlavy se cvrček dostává do roviny symetrie naší hlavy. V tomto případě, jak už bylo uvedeno, se v určení směru zvuku snadno zmýlíme. Cvrček se ozývá před námi, ale nám se zdá, že je na druhé straně.

Z toho plyne praktické poznání: jestliže chceme zjistit, odkud přichází vzdálený zvuk, neotáčejme hlavu směrem k němu, ale naopak ji otočme stranou.

zpet.gif (1418 bytes)obsah.gif (1894 bytes)dale.gif (1388 bytes)